Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie: znane są wyniki drawskiego budżetu obywatelskiego

Drawsko Pomorskie: znane są wyniki drawskiego budżetu obywatelskiego

przez admin1

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim udostępnił wyniki głosowania mieszańców w budżecie obywatelskim na 2024 rok.

Mieszkańcy Gminy Drawsko Pomorskie już po raz ósmy mogli zdecydować na co przeznaczyć w kolejnym roku pieniądze z miejskiego budżetu. W głosowaniu wzięło udział 1108 mieszkańców, a wybrane do realizacji zostały 2  projekty, jeden z obszaru miejskiego i jeden z obszaru wiejskiego.

„Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos w Drawskim Budżecie Obywatelskim  na 2024 i tak licznie zaangażowali się w promocję składanych zadań w naszej gminie. Zwycięskie projekty wybrane przez mieszkańców zostaną przez nas zrealizowane w 2024 roku. Pragnę również poinformować, że jeśli Rada Miejska w Drawsku Pomorskim zaakceptuje uchwałę dotyczącą zmiany w regulaminie w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski 2024 to będziemy mogli zrealizować wszystkie złożone w tej edycji projekty – informuje Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński.

DWA PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI:

Projekt nr 3 pt. Osp na straży bezpieczeństwa gminy Drawsko Pomorskie – projekt wiejski , na projekt oddano 390 głosów. 

Opis projektu przygotowany przez wnioskodawcę: Niekiedy Ci którzy niosą pomoc czasem tez potrzebują pomocy. Realizacja zadania polega na zakupie łącznie 8 szt. mundurów bojowych, 3 szt. par rękawic oraz 3 szt. butów, oraz zestaw do ratownictwa wysokościowego, wodnego oraz Kurs KPP dla 18 strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Drawsko Pomorskie. Aktualnie część ubrań bojowych i sprzętu ochrony osobistej strażaków z w/w jednostek OSP jest znacznie wyeksploatowana i wymaga szybkiej wymiany. Siły i środki OSP dysponowane są do przeróżnych działań. Są to między innymi pożary, wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, ratownictwo na akwenach wodnych, wyjazdy w celu udzielenia pomocy medycznej (przed przyjazdem karetki PRM), zabezpieczenie imprez masowych. Podczas każdego z tych zdarzeń strażak używa w/w sprzętu, oraz wiedzy która jest niezbędna podczas działań. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo strażaka to złotówka wydana na bezpieczeństwo mieszkańców. Doposażenie strażaków w nowe umundurowanie poprawi poziom bezpieczeństwa pracy strażaków-ochotników, zwiększy ich mobilność, zwiększy ilość strażaków mogących jednocześnie pracować podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Poprawi to poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Drawsko Pomorskie.

Autor: Justyna Łaszniewska 

Szacunkowy koszt: 69.725,13 zł.

Projekt nr 4 pt. Jadłodzielnia drawska: Co się podaruje, to się nie zmarnuje! – projekt miejski, na projekt oddano 248 głosów. 

Opis projektu przygotowany przez wnioskodawcę: celem projektu jest stworzenie jadłodzielni – punktu służącego do nieodpłatnej wymiany żywności pomiędzy mieszkankami i mieszkańcami naszej gminy. W jadłodzielni każdy może przyjść i wziąć potrzebną mu żywność, każdy może ją tam także pozostawić. Chcemy stworzyć miejsce, które pozwoli mieszkankom i mieszkańcom dzielić się jedzeniem bez dużego wysiłku i zminimalizuje marnowanie jedzenia. Celem nadrzędnym jest zredukowanie marnotrawstwa żywności i wsparcie osób potrzebujących w gminie Drawsko Pomorskie poprzez organizację punktu, gdzie mieszkanki i mieszkańcy mogą dzielić się żywnością oraz przygotowanymi posiłkami. Analizy wykazały, że wiele żywności jest marnowanej w domach, a jednocześnie istnieje w naszej gminie grupa ok. 300 osób, które mają realnie taką potrzebę (dane ze sprawozdania MGOPS za ubiegły rok), dlatego chętnie skorzystałyby z takiej pomocy. Realizacja tego zadania powinno przynieść realne korzyści dla społeczności lokalnej oraz przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat ważności dzielenia się zasobami i zmniejszenia marnotrawstwa. Co roku w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności. Pod tym względem nasz kraj zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej. Wyrzucamy nadmiar dobrych produktów, marnujemy jedzenie, nie myśląc o środowiskowych i społecznych konsekwencjach tego smutnego zjawiska. Zjawisko foodsharingu („jadłodzielenie się”) przyszło do nas z Niemiec. Z powodzeniem rozwija się w Polsce od roku 2016. Zamiast wyrzucać żywność nadającą się jeszcze do spożycia, możemy się nią podzielić i wymienić. Powstanie w Drawsku Pomorskim Jadłodzielni umożliwi zwiększanie świadomości społecznej i ekologicznej, promowanie w mieście kultury społecznego współżycia, pomocy innym oraz budowania poczucia odpowiedzialności za ograniczenie marnowania jedzenia. Jadłodzielnia wpisuje się w ogólnoeuropejski ruch foodscharing, nie tylko zdobywająca popularność jako miejski trend, ale także jako dobra forma edukacyjna – służąca niemarnowaniu niepotrzebnego jedzenia.

Autor: Agnieszka Mastalerz-Madej, Ewa Jagieła. 

Szacunkowy koszt:  25.589,26 zł.

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty:

  • Projekt nr. 1,  pt. Plac zabaw w Gajewku – projekt wiejski, wnioskodawca Monika Szczęsna, Kamila Wróbel – ilość głosów 271  (24,26%), wartość projektu  69.725,13 zł.

  • Projekt nr. 2. pt. Bądźmy jak Michael Jordan – projekt wiejski,  wnioskodawca Marcin Roszak – ilość głosów 199 (17,96%),wartość projektu  42.000,27 zł.

  • Projekt nr. 3.  pt.  Osp na straży bezpieczeństwa gminy Drawsko – projekt wiejski, wnioskodawca Justyna Łaszniewska – ilość głosów 390 (35,2%), wartość projektu 69.617,10 zł.

  • Projekt nr. 4, pt. Jadłodzielnia Drawska: Co się podaruje, to się nie zmarnuje! – projekt miejski, wnioskodawca Agnieszka Mastalerz-Madej, Ewa Jagieła – ilość głosów 248 (22,38%), wartość projektu 25.589,26 zł.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl