Strona główna Na sygnale REGION: Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 12 osób

REGION: Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 12 osób

przez admin1

Żołnierze Oddziału ŻW w Szczecinie przy wsparciu żandarmów z Warszawy, Żagania, Bydgoszczy, Elbląga, a także funkcjonariuszy CBŚP w Szczecinie, dokonali zatrzymania 12 osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która wytwarzała sfałszowane produkty lecznicze.

Na terenie 6 województw, żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie przy wsparciu żołnierzy z Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie oraz Oddziałów ŻW w Żaganiu, Bydgoszczy, Elblągu, Warszawie, a także biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego ŻW, funkcjonariuszy CBŚP w Szczecinie oraz ekspertki z Polskiej Agencji Antydopingowej, dokonali zatrzymania 12 osób w tym 2 żołnierzy czynnej służby wojskowej, działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która wytwarzała sfałszowane produkty lecznicze, w celu wprowadzenia ich do obrotu i dalszego odpłatnego udostępniania.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych czynności procesowych zabezpieczono linię produkcyjną (w fazie produkcji) do wytwarzania substancji zabronionych, określonych w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, substancje zabronione określone w tymże załączniku w postaci nie mniej niż 10.000 szt. fiolek z cieczą do iniekcji, nie mniej niż 2.000 sztuk blistrów z tabletkami, nie mniej niż 2.000 szt. kapsułek, nie mniejszej niż 100 litrów półproduktów do wytwarzania środków anabolicznych, środki odurzające oraz inne produkty lecznicze, na których wytwarzanie oraz obrót wymagane jest zezwolenie. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonego mienia wyniosła nie mnie niż 2.100.000,00 PLN. Ponadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci gotówki, w ilości ponad 350 tysięcy złotych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratorzy 8. Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawili ww. zatrzymanym osobom zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw z Ustawy „prawo farmaceutyczne” i Ustawy „o zwalczaniu dopingu w sporcie”. Ponadto Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu względem 4 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast odnośnie pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i dozorów przełożonych wojskowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

mjr Tomasz ZYGMUNT

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl