Strona główna Powiat ŁobeskiŁobez Policjanci z Łobza wzięli udział w rocznej odprawie

Policjanci z Łobza wzięli udział w rocznej odprawie

przez admin1

W dniu 12 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego w Łobzie odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łobeskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w minionym roku. W odprawie uczestniczył p.o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, zaproszeni reprezentanci władz samorządowych, a także policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Policji.

Odprawę rozpoczęto uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz kadry kierowniczej łobeskiej jednostki. Komendant Powiatowy Policji w Łobzie insp. Leszek Nowak zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących swoje działania na terenie powiatu łobeskiego. Przedstawił dane odnoszące się do pionu prewencji i ruchu drogowego. Zaprezentował m.in. ilość ujawnionych wykroczeń, ilość przeprowadzonych interwencji oraz wylegitymowanych osób. Komendant oprócz podania wyników w liczbach wspomniał także o działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, które w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łobeskiego. Wskazał jak istotną rolę odgrywa „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacja „Moja Komenda”, a także program „Dzielnicowy bliżej Nas”, które usprawniają kontakt obywatela z jednostką oraz pomagają w rozpoznawaniu bieżących problemów obywateli. W zakresie ruchu drogowego przedstawił m. in. ilość kolizji i wypadków drogowych oraz ujawnionych wykroczeń drogowych. W dalszej części odprawy zaprezentowano wyniki pracy pionu kryminalnego za rok 2023, wskazując na szereg obszarów, na których należałoby się skupić w roku obecnym. Ponadto Komendant zaprezentował uczestnikom odprawy film promocyjny zawodu policjanta przygotowany przez KPP w Łobzie, który ma pomóc w kwestii doboru do służby, który jest jednym z priorytetowych celów w roku obecnym.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych za codzienną współpracę z Naszą jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie, także to finansowe. Dzięki otrzymanym funduszom Komenda Powiatowa Policji w Łobzie zaopatrzyła się m.in. o nowy radiowóz do służby dla pionu kryminalnego, nowy radiowóz specjalistyczny do transportu psów służbowcyh, a także kasety służące do przeprowadzania badań pod kątem środków odurzających i elementów odblaskowych służących do działań profilaktycznych. Komendant podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łobeskiego, a także kierował słowa uznania za codzienną, profesjonalną i pełną zaangażowania służbę podległych policjantów w minionym roku.

p.o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan pozytywnie ocenił pracę mundurowych z powiatu łobeskiego. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Komendant Wojewódzki podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie oraz przedstawił główne kierunki oraz cele na rok 2024.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl