Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Jak działa ZK Wierzchowo w czasie epidemii

Jak działa ZK Wierzchowo w czasie epidemii

przez admin
Lokalny Reporter

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 oraz wynikające z nich zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, stały się przyczyną wprowadzenia w jednostkach penitencjarnych szeregu ograniczeń wynikających z art. 247 kkw.

Zakład Karny w Wierzchowie nie jest tu wyjątkiem. Od 16 marca obowiązują ograniczenia w postaci wstrzymania zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki  penitencjarnej,  udzielanie osadzonym widzeń, przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym oraz odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Sytuacja taka nie jest stanem naturalnym w środowisku tak specyficznym jakim jest zakład karny czy areszt śledczy. Może rodzić napięcia i niepokoje. Stąd od samego początku  funkcjonariusze podejmują wszelkie możliwe działania by zrekompensować wprowadzone ograniczenia.  Z rozmów i informacji z naszymi podopiecznymi wynika, że najbardziej doskwiera im brak bezpośredniego kontaktu z najbliższymi. Jednak, godzą się z taką sytuacją w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich najbliższych. By choć w części zrekompensować tą sytuację osobom pozbawionym wolności zostały m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Epidemia nie może nam przeszkadzać w pracy wychowawczej, która choć podlega ograniczeniom, nadal jest kontynuowana. Programy readaptacji społecznej prowadzone są przez wychowawców w ramach spotkań indywidualnych lub w małych grupach. Poszerzona została oferta zajęć kulturalno-oświatowych. Wydłużone zostały godziny emisji programów telewizyjnych. Osadzeni angażują się w różnego rodzaju proponowaną działalność. Biorą udział  w organizowanych konkursach i rozgrywkach. Wykonują prace artystyczne na rzecz oddziałów mieszkalnych.

Znaczna grupa osadzonych wykonuje wytwory artystyczne  z przeznaczeniem  na licytacje charytatywne.  Działająca od wielu już lat na terenie naszej jednostki grupa  Serce w Kratkę nadal aktywnie planuje swoje inicjatywy na rzecz potrzebujących.

Przestrzegany jest także reżim sanitarno- higieniczny. Wszystkim osobom wchodzącym na teren jednostki mierzona jest temperatura ciała za pomocą termometrów bezdotykowych. Na terenie jednostki rozlokowane są dozowniki  płynem dezynfekującym.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosujemy zwiększone środki higieny osobistej. Wszyscy funkcjonariusze podczas służby mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych i rękawiczek. Osadzeni przygotowujący i wydający posiłki, wykonujący prace porządkowe w pomieszczeniach ogólnodostępnych również zaopatrywani są w maseczki ochronne. Podobnie osadzeni, którzy opuszczają zakład karny  w związku z końcem kary, udzieleniem warunkowego przedterminowego zwolnienia lub otrzymania zezwolenia na odbywanie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego.

Osadzeni mają wydłużony dostęp do ciepłej wody użytkowej. Do oddziałów mieszkalnych wydane zostały dodatkowe detergenty. Przeprowadzane są dezynfekcje klamek, słuchawek aparatów samoinkasujących i miejsc częstego kontaktu. Korespondencja oraz drobne przesyłki przychodzące do zakładu karnego są dezynfekowane przed ich wydaniem.

Pozostaje mieć nadzieję, że podjęte przez nas działania sprawią, że uda nam się zapewnić bezpieczeństwo w tym trudnym i pełnym nieznanych dotąd wyzwań czasie.

Tekst, zdjęcia : kpt. Dorota Zwolańska

Lokalny Reporter
Lokalny Reporter
Lokalny Reporter
smart

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl