Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Spichlerz w Jankowie ma nowego właściciela. Jest plan rozwoju dla tego miejsca!

Spichlerz w Jankowie ma nowego właściciela. Jest plan rozwoju dla tego miejsca!

przez admin

Gmina Drawsko Pomorskie w ramach procedury przetargowej sprzedała zabytkowy budynek Spichlerza w Jankowie. Decyzja ta wywołała wśród lokalnej społeczności kontrowersje. Gmina była właścicielem budynku od 2004 r. Budynek od wielu lat wymagał remontu. Remont budynku zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pochłonąłby ogromne środki finansowe. Zapadła więc decyzja o jego sprzedaży. Przetarg odbył się w drawskim urzędzie miejskim. Jedyną osobą, która zdecydowała się na zakup budynku była Joanna Klass reprezentująca fundację Warsaw Bauhaus. Nowy właściciel ma szerokie plany inwestycyjne w zakresie remontu budynku, ale również plany na funkcjonowanie tego szczególnego miejsca.

Jak powiedziała nam Joanna Klass – po długim namyśle zdecydowaliśmy się wziąć udział w otwartym przetargu z nadzieją  na przywrócenie Spichlerza do codziennego życia, na przywrócenie tego zabytku do życia zarówno  dla społeczności lokalnej jak i dla wspólnoty przyjezdnej, której są bliskie idee twórcy Bauhausu.  Od dawna interesuje nas partnerskie połączenie  codzienności, wspólnoty z możliwościami kulturotwórczym różnych dziedzin takich jak architektura, wzornictwo, sztuka, teatr, taniec, muzyka, rzemiosło, etnografia i muzealnictwo. Interesuje nas kontekst Bauhausu, Black Mountain College i podobnych awangardowych eksperymentów współtworzenia . W tym roku pracowaliśmy nad stworzeniem wspólnotowego miejsca o roboczej nazwie:  Muzeum  Utopii. Gdy dowiedzieliśmy, że Spichlerz zaprojektowany przez samego Waltera Gropiusa  jest wystawiony do przetargu- zrozumieliśmy, że praca młodego architekta, który później stał się twórcą Bauhausu, jest najbardziej odpowiednim kontekstem do stworzenia właśnie takiego Muzeum-  pod tymczasową nazwą: Muzeum Architektury i Utopii.

Jak podkreśla nasza rozmówczyni celem zakupu było uratowanie budynku – przede wszystkim należy spróbować uratować obiekt i odbudować go spełniając  wszelkie wymagania konserwatorskie. Na to potrzebne są poważne środki i będziemy starać się o fundusze, nie tylko unijne. To jest chyba ostatni dzwonek na uratowanie obiektu. Chcielibyśmy stworzyć miejsce, które jest bliskie idei współpracy i współtworzenia różnych dziedzin sztuki i nauki.

Aktualnie fundacja przygotowuje obecnie różne propozycje programowe dla budynku Spichlerza:

A. Przestrzeń Wystawowa
– wystawy stałe:
Muzeum Architektury i Utopii: Przed i Po  Modernizmie ( prezentacja znanych i mniej znanych projektów takich twórców jak Behrens, Wright, Le Corbusier, Nowicki, Aalto, Perriand, Rural Studio, Hadid, Ban, Piano i inni ) no i oczywiście stała wystawa o wszelkich etapach pracy Gropiusa: architekta, pedagoga oraz myśliciela i społecznika. 
– wystawy czasowe
prezentacja wystaw o różnorodnej tematyce
( architektura, wzornictwo, sztuka, teatr, taniec, muzyka, rzemiosło, ekologia, etnografia, nauka i muzealnictwo )

B. Przestrzeń Teatralna i Mini Audytorium
– sala warsztatów teatralnych, muzycznych i tańca 

C. Przestrzeń Edukacyjno-Warsztatowa
– sala do zajęć multidyscyplinarnych
– sale rzemiosła ( tkactwo, ceramika, grafika, stolarstwo )
– warsztat rowerowy
– warsztat recyclingu

D. Przestrzeń Socjalna Dialogu i Współpracy
–  kafeteria
–  czytelnia – biblioteka
– świetlica

E. Przestrzeń AiR
– pokoje rezydencyjne dla artystów, badaczy i studentow( uzależnione od zgody konserwatora) 

Dla nowego właściciela bardzo ważna jest współpraca lokalną społeczności i pasjonatami historii – bardzo doceniamy wszystkie działania w kierunku poszerzania wiedzy o architekturze, wzornictwie i edukacji multidyscyplinarnej i dlatego zamierzamy tworzyć program otwarty do współpracy z władzami samorządowymi i lokalną społecznością np. aktywistami i działaczami propagującymi wiedzę o Walterze Gropiusie w kontekście historii architektury i wzornictwa. Bardzo nam zależy na aktywnym uczestnictwie lokalnej społeczności oraz badaczy historii w kształtowaniu wizji i programu projektu poprzez serię  wspólnych publicznych spotkań i konsultacji. 

Warsaw Bauhaus to multidyscyplinarny, kolektywny organizm ( wspólnotowy ) związany z zagadnieniami architektury, sztuki, performansu, tańca i teatru. Grupa artystów, kuratorów i animatorów kultury, którzy tworzą projekty głęboko osadzone w kontekście społecznym i historycznym. Praktykują świadomą otwartość i transparentność swoich działań.  Podążając ideami Gropiusa wierzą, że obszary architektury i sztuki humanizmu powinny być odwzorowaniem samego życia, co zakłada dogłębną znajomość zagadnień biologicznych, społecznych, technicznych i artystycznych.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl