Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej kontrolują akweny wodne [WIDEO]

Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej kontrolują akweny wodne [WIDEO]

przez admin

Długi majówkowy weekend to czas odpoczynku i relaksu. Wielu wędkarzy w tym okresie wybiera się nad wodę, aby łowić ryby i jednocześnie odpoczywać. Nad wodę wybrali się również społecznicy ze Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Drawskiego. Strażnicy kontrolowali akweny wodne i brzegi rzek sprawdzając czy połowy odbywają się zgodnie z przepisami. Podczas jednego z takich patroli towarzyszyliśmy strażnikom kamerą.

Kontrola nad wodą

Podczas tego patrolu strażnicy nie ujawnili większych nieprawidłowości. Strażnicy sprawdzali dokumenty i pozwolenia wędkarzy. Większość z nich nie miała odnotowanych informacji o miejscu łowienia i gatunkach, które udało się złowić. Wędkarze musieli uzupełnić wpisy przy strażnikach. Jak powiedział nam Zbigniew Wątorek – Komendant SSR Powiatu Drawskiego to nagminny proceder. Podczas wielu kontroli wędkarze zapominają o prawidłowych wpisach w dokumentach. Jako strażnicy zwracamy na to szczególną uwagę, gdyż wpisy w kartach pomagają w prawidłowym planowaniu zarybiania na kolejne lata. Często wędkarze nie mają świadomości tego faktu, a my jak strażnicy uświadamiamy ich przy kontrolach.

Strażnicy działają na terenie powiatu drawskiego – jednak nie wszędzie

Obszarem działania SSR Powiatu Drawskiego są wody leżące na terenie Powiatu Drawskiego. Strażnicy jednak nie mogą kontrolować wszystkich wód. Nie kontrolują wód gospodarowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec. To efekt braku podpisanej umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a strażą. Jak mówi Komendant SSR – Zbigniew Wątorek – obszarem kontroli powinny być objęte wszystkie wody na terenie powiatu, a nie tylko wody wybranych gospodarstw. Kompleksowe i całościowe objęcie wód pozwoli na skuteczne działania strażników i ujmowanie osób, które nielegalnie dokonują połowu ryb.

Zgłoszenia przychodzą cały czas

W trakcie realizacji naszego materiału Komendant SSR otrzymał kilka zgłoszeń o kłusownikach. Wszystkie dotyczyły jezior gospodarowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec. We wszystkich przypadkach nie można było podjąć interwencji ze względu na brak współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a strażą. Jak podkreśla Komendant Wątorek  – osoby trudniące się nielegalnym połowem wiedzą doskonale na których wodach mogą działać strażnicy, a na których nie mogą. To powoduje, ze nie obawiają się o kontrole i mogą bez żadnych przeszkód łowić ryby bez względu na okresy ochronne czy formę połowu.

Kłusownicy trafiają w ręce Policji

Głównym zadaniem strażników Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Społeczna Straż Rybacka utworzona przez Polski Związek Wędkarski swoim działaniem obejmuje wody śródlądowe będące w jego użytkowaniu na terenie powiatu, a także inne wody śródlądowe stosownie do zawartych porozumień. W przypadku ujawnienia przez strażników nieprawidłowości na miejsce zdarzenia wzywany jest patrol Policji, który ma uprawnienia do nakładania mandatów karnych. W chwili, kiedy nie ma możliwości dojazdu Policji Komendant SSR sporządza odpowiednią dokumentację i kieruje ją do jednostki Policji.

Kontrole mogłyby być skuteczniejsze

W ustawowych założeniach Społeczna Straż Rybacka podlega Państwowej Straży Rybackiej i jest zobowiązana do współpracy z nią. Niestety na obszarze Powiatu Drawskiego nie ma posterunku PSR. Funkcjonariusze PSR przyjeżdżaj z posterunku w Wałczu. Ze względu na znaczy obszar działania wałeckiego posterunku i małą ilość strażników i kontrole na terenie Powiatu Drawskiego są sporadyczne. W ubiegłym roku podjęto rozmowy o możliwości utworzenia posterunku PSR na terenie powiatu drawskiego.

Spotkanie w sprawie utworzenia dodatkowego Posterunku Państwowej Straży Rybackiej odbyło 21 czerwca ubiegło roku w Szczecinie w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W spotkaniu wzięli udział ówczesny Wiceowicewojewoda Marek Subocz, Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie Artur Przybylski, oraz były Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski, a także Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Drawskiego Zbigniew Wątorek.

Były wicestarosta drawski podczas swej wypowiedzi, uzasadniał utworzenie ww. posterunku mówiąc m.in. o liczbie jezior, o zasobach na utworzenie miejsca na działalność placówki, zapewniając miejscem lokalowym i kadrowym. Wicewojewoda, pytał jak przestawia się sposób wynagradzania i kto może partycypować w środkach.

Okazało się, że środki na prowadzenie działalności pochodzą z budżetu Państwa – Ministerstwo Finansów. Potwierdził to Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie.

Komendant Wojewódzki P.S.R. Artur Przybylski omówił w jaki sposób działa Posterunek Państwowej Straży Rybackiej i jakie muszą być spełnione kryteria :

  • zatrudnienie przynajmniej trzech osób,
  • zabezpieczenie sprzętowe i lokalowe.

Wskazał przy tym że koszty utrzymania takiego posterunku to kwota około 350 tysięcy złotych rocznie. Dodatkowo omówił zasady funkcjonowania Społecznej Rady Rybackiej dla której przypisane są m.in. takie kompetencje jak: kontrolowanie wędkarzy, rybaków, czy dysponują odpowiednim sprzętem podczas czasu ochronnego połowu ryb oraz przekazywanie bieżących informacji do Szczecina.

Zbigniew Wątorek jako komendant S.S.R. przekazał Wojewodzie jak działa Społeczna Straż Rybacka na terenie powiatu drawskiego, jakie jest zagrożenie kłusownictwem, wskazał także, że brak jest wyposażenia sprzętowego, Brak samochodu , sprzętu optycznego, jak termowizja, noktowizja i umundurowanie. Komendant społeczników poinformował Wojewodę kto finansuje Społeczną Straż Rybacką – Polski Związek Wędkarski oraz niektóre samorządy z terenu powiatu drawskiego – Kalisz Pom.

Marek Subocz wskazał że posterunek P.S.R. na terenie powiatu drawskiego jest potrzebny.

Jak informują strażnicy nie udało się otrzymać wiążącej odpowiedzi czy zostaną poczynione jakiekolwiek kroki w celu powołania na naszym terenie Państwowej Straży Rybackiej z posterunkiem w Drawsku Pomorskim.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl