Strona główna Powiat ŚwidwińskiPołczyn Zdrój Rekordowy budżet w Połczynie Zdroju. Aż 25 milionów na inwestycje

Rekordowy budżet w Połczynie Zdroju. Aż 25 milionów na inwestycje

przez admin1

To historyczny moment. Budżet Połczyna-Zdroju przekroczył właśnie 100 milionów złotych. Podczas wczorajszej (29.03) sesji Rady Miejskiej – wydatki i rozchody budżetu gminy przekroczyły kwotę 100 mln zł i wynoszą 101.046.830,57 zł. Na ten rok zaplanowano inwestycje na poziomie ponad 25 mln zł!

Nigdy budżet gminy nawet nie zbliżył się do tak wysokiej kwoty. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na różnego rodzaju projekty, w tym przede wszystkim inwestycyjne, z których będą korzystać mieszkańcy. Mimo że obecna kadencja od początku zagrożona była programem naprawczym i naznaczona kolejnymi kryzysami, udało się znacząco poprawić kondycję finansów i powadzić inwestycje na niespotykanym poziomie. Tak w mieście, jak i na wsi.

Jakie najważniejsze działania inwestycyjne prowadzone są w 2023 roku?

W planie gminy jest m.in. budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenach popegeerowskich w miejscowościach poza aglomeracją Połczyn-Zdrój. Chodzi o wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Bruśnie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Gawrońcu, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kłokowie oraz oczyszczalni w Popielewie.

Trwają także intensywne prace modernizacyjne na stadionie miejskim przy ul. Szczecineckiej. Docelowo powstać tam ma nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budynku klubowego oraz zabudowań gospodarczych oraz budowę nowego, a także budowę parkingów. Wzdłuż ul. Szczecineckiej powstać ma skate park i boiska do siatkówki plażowej. Inwestycja rozkręca się dzięki kolejnym pozyskanym środkom. Wybudowane zostaną trybuny z balustradami, ogrodzenie sektora kibiców, kontener wc wraz z przyłączami, nasyp trybuny i dojścia.

Pomimo trudności z wyłonieniem wykonawcy, trwają działania w celu budowy kompleksu basenów letnich wraz z niezbędną infrastrukturą, jako uzdrowiskowej strefy wypoczynku. Zadanie obejmuje utworzenie kompleksu basenów letnich wraz z niezbędną infrastrukturą, w celu stworzenia wodnej strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie nieczynnego basenu miejskiego zlokalizowanego na terenie Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju. Zadanie zakłada m.in. utworzenie dwóch niecek basenowych, w obrębie istniejącego nieczynnego basenu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rusza przebudowa ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniami ulic oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni jezdni asfaltowej, wykonanie zatoki parkingowej, chodników, zjazdów, budowę 2 rond. Celem głównym projektu jest poprawa standardu i jakości sieci drogowej, stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, w konsekwencji podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy Połczyn-Zdrój.

Już rozpoczynają się prace w zakresie poprawy dostępności Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju dla osób z niepełnosprawnościami. Pozyskany grant zakłada montaż platformy schodowej oraz montaż tyflomap na każdej kondygnacji i tabliczki informacyjnej w piśmie Braille’a.

Na ten rok przewidziano także modernizację oświetlenia na energooszczędne oraz piłkochwytów na boisku „Mój Orlik” w Połczynie-Zdroju”.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl