Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim informuje – Niskie Podatki – zwroty, które cieszą

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim informuje – Niskie Podatki – zwroty, które cieszą

przez admin1
 • Niskie Podatki to bardziej sprawiedliwy system podatkowy i mniejsze obciążenia dla zdecydowanej większości podatników.
 • Obniżyliśmy stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc., podnieśliśmy kwotę, od której nie płaci się podatku, do 30 tys. zł
 • Podnieśliśmy też próg podatkowy do 120 tys. zł. Dzięki temu wyższy 32-proc. PIT płaci się dopiero powyżej tej kwoty (wcześniej próg wynosił nieco ponad 85 tys. zł).
 • Skutkiem tych zmian są rekordowe zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT- ów za 2022 rok.

Zmieniając polski system podatkowy, przede wszystkim bierzemy pod uwagę głosy obywateli. W konsultacjach z nimi wypracowaliśmy w ubiegłym roku przepisy, dzięki którym 20 mln Polaków zapłaci w 2022 roku niższe podatki niż rok wcześniej. Poza obniżką stawki PIT i podwyżką kwoty wolnej oraz progu podatkowego, wprowadziliśmy szereg ulg podatkowych i innych pozytywnych rozwiązań. O tym, jak korzystna jest nasza reforma, świadczą m.in. tegoroczne zwroty podatku. Szacowaliśmy, że otrzyma je około 15 mln podatników, a do ich portfeli wróci ponad 18 mld zł. 2023 rok będzie rekordowy pod tym względem. Tylko do tej pory na konta podatników trafiło już ponad 18 mld zł z urzędów skarbowych, a rozliczenie PIT trwa do 2 maja 

– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Niskie Podatki to bardziej sprawiedliwy system podatkowy i mniejsze obciążenia dla zdecydowanej większości podatników. Nowy system podatkowy jest bardziej progresywny niż ten z lat wcześniejszych. Oznacza to, że osoby najmniej zarabiające odprowadzają teraz mniejszą część swojego dochodu na podatek i składki, niż podatnicy zarabiający więcej. Mówiąc prościej – im mniejszy zarobek, tym mniejsze obciążenie podatkowo-składkowe i odwrotnie.

Progresja 2015 - 2022 r. Suma obciążenia podatkowo- składkowego na umowie o pracę.

Przykładowo obciążenia osoby zarabiającej na umowie o pracę minimalną krajową zmniejszyły się w 2022 r. do 34,8 proc. w porównaniu do 39,1% w 2015 r.

Osoba zarabiająca minimalną krajową większa. Obciążenie podatkowo-składkowe do kosztu pracy zmniejszone

Niższe podatki dla polskich rodzin

Wprowadzane przez rząd od końca 2015 roku zmiany w systemie podatkowym istotnie zmniejszają obciążenia podatkowo-składkowe polskich rodzin. Dzięki tym zamianom miliony Polaków płacą niższe podatki.

Porównanie podatku należnego w latach 2015-22

 • Rodzina 2+1 podatnik z wynagrodzeniem miesięcznym 10 000 zł brutto, małżonek bez dochodu, w rozliczeniu rocznym korzystają z łącznego opodatkowania dochodów i z ulgi na 1 dziecko:podatek należny za 2015 r. – 8 164 zł,
  • podatek należny za 2022 r. – 3 754 zł,
 • Rodzina 2+5 podatnik z wynagrodzeniem miesięcznym 10 000 zł brutto, małżonek bez dochodu, w rozliczeniu rocznym korzystają z łącznego opodatkowania dochodów i z ulgi na 5 dzieci, dodatkowo za 2022 r. korzystają z „PIT-0 ulga dla rodzin 4+”:
  • 2015 r. – nie płacą podatku, urząd skarbowy zwraca im 348,50 zł,
  • 2022 r. – nie płacą podatku, urząd skarbowy zwraca im 9 624,12 zł

Zyskało 20 mln podatników

Reforma systemu podatkowego uwzględniła głosy obywateli, przedsiębiorców, postulaty społeczne oraz uwagi ekspertów zgłaszane w trakcie konsultacji. Wspólnie wypracowaliśmy nowe przepisy. Dla znakomitej większości podatników rozliczenie jest korzystne. W porównaniu do 2021 r. na reformie zyskało 20 mln podatników.

Rozliczenie za 2022 r. w porównaniu do 2021 r. Korzystne dla 20 mln podatników i neutralne dla 5 mln podatników

Najważniejsze rozwiązania

Obniżyliśmy podatki dzięki:

 • Podniesieniu kwoty wolnej do 30 tys. zł

W latach 2016-2018 dwa razy podnieśliśmy kwotę wolną od podatku (w 2017 r. do 6 600 zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł.). Od 1 stycznia 2022 r. podnieśliśmy ją do 30 tys. zł. Od 2022 r. kwota wolna dotyczy wszystkich podatników na skali niezależnie od zarobków, a wcześniej jej wysokość zależała od kwoty podatkowego dochodu.

Teraz nie płacisz w ogóle podatku do 30 tys. zł.

 • Podniesieniu progu podatkowego do 120 tys. zł

Podwyższyliśmy do 120 tys. zł (z 85 528 zł) próg dochodowy, dopiero po przekroczeniu którego stosuje się drugą stawkę PIT (32 proc.). Z rozwiązania mogą korzystać także przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej.

Teraz możesz zarobić więcej i zapłacić niższy podatek.

 • Obniżeniu podatku do 12 proc..

Konsekwentnie obniżaliśmy PIT. Od 1 października 2019 r. wprowadziliśmy powszechną obniżkę PIT z 18 proc. do 17 proc., a od 1 lipca 2022 r. (i w rozliczeniu za cały 2022 r.) to już tylko 12 proc.

Oddajesz mniejszą część swoich dochodów.

Obniżamy podatki tj. zwiększona kwota wolna, zwiększony próg podatkowy i zmniejszana stawka PIT

Oprócz tych trzech fundamentalnych zmian, wprowadziliśmy też inne korzystne rozwiązania, w tym m.in.:

 • Wprowadziliśmy ulgę dla rodzin 4+ (czyli ulgę dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci). Dzięki niej przychody do kwoty 85 528 zł u każdego rodzica, w tym zastępczego oraz opiekuna prawnego, z którym dzieci mieszkały, są całkowicie zwolnione z podatku PIT. Ulga dotyczy przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej i zasiłków macierzyńskich – można z niej skorzystać w trakcie roku lub przy rocznym rozliczeniu.
 • Dzięki zwiększeniu kwoty wolnej zyskali samotni rodzice preferencyjnie rozliczający swoje dochody. Obecnie rodzic samotnie wychowujący dziecko nie płaci podatku do 60 tys. zł.
 • Wprowadziliśmy ulgę dla pracujących seniorów. Dzięki niej kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia, którzy nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej lub świadczeń równorzędnych, są zwolnieni z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Ulga dotyczy przychodów z pracy etatowej, działalności gospodarczej, umów zlecenia, a także zasiłków macierzyńskich.
 • Wprowadziliśmy zerowy PIT dla młodych. 1 sierpnia 2019 r. zaczął obowiązywać zerowy PIT dla młodych. Zwolniliśmy z PIT przychody z pracy i ze zlecenia, a od 1 stycznia 2021 r. również z praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od 2022 r. zwolnienie dotyczy również zasiłków macierzyńskich. Z tego tytułu w kieszeni młodych Polaków zostaje 2,5 mld zł rocznie.
 • Uelastyczniliśmy zasady stosowania kwoty wolnej. Od 2023 r. może być dzielona nawet pomiędzy 3 płatników i stosowana już w trakcie roku przez wszystkich płatników (również przy umowach zlecenia). Dzięki temu nie trzeba nadpłacać zaliczek na PIT w ciągu roku.
 • Zwiększyliśmy wpływy dla OPP do 1,5 proc. Zadbaliśmy o interes organizacji pożytku publicznego, które teraz otrzymywać będą 1,5 proc. podatku, zamiast 1 proc. Podatek przestali płacić ci, którzy zarabiają stosunkowo niewiele, więc ich odpisy nie były wysokie. Jednocześnie wysokość odpisu wzrosła o połowę – do 1,5 proc. W efekcie szacujemy, że dochody OPP nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o ok. 210 mln zł.
 • Wprowadziliśmy liczne ulgi podatkowe dla podatników PIT i CIT, takie jak:
  • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
  • ulga na prototypy,
  • ulga na robotyzację,
  • ulga na ekspansję,
  • ulgę sponsoringową
  • ulgę na innowacyjnych pracowników

Rozwiązania te pozwalają podatnikom obniżyć podstawę opodatkowania poprzez dodatkowe odliczenia kosztów uzyskania przychodu, a tym samym przyczyniają się do tworzenia korzystniejszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Rekordowe zwroty podatku

Skutkiem obniżki podatków i wprowadzonych przez nas rozwiązań są rekordowe zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT za 2022 rok. Zwroty te wynikają m. in. z:

 • wysokiej „kwoty wolnej” czyli kwoty, od której nie płacimy w ogóle podatku, z niższej 12% stawki podatku (oddajemy mniejszą część swoich dochodów),
 • wyższego progu podatkowego – możemy zarobić więcej niż w poprzednich latach a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku,
 • wprowadzenia wielu udogodnień (dla rodzin, samotnych rodziców, młodych ludzi i seniorów)

Szacowaliśmy, że co najmniej 15 mln Polaków otrzyma zwrot podatku na kwotę ponad 18 mld zł. Okazało się jednak, że zwrócimy jeszcze więcej pieniędzy, a 2023 rok będzie rekordowy pod tym względem.

Dotychczas:

 • Zwróciliśmy już podatnikom ponad 18 mld zł. Średni czas zwrotu to 12 dni, ale zwrot może trafić do podatnika nawet w 1 dzień.
 • Dodatkowo z ulgi na dzieci już skorzystało: ponad 1 mln podatników na kwotę ok. 2 mld zł, jeszcze oczekuje na zwrot ok. 257 tys. podatników na kwotę ok. 404 mln.
 • W tym roku część podatników, z uwagi na zmianę przepisów otrzymuje dodatkowy zwrot po przeliczeniu hipotetycznego podatku należnego (HPN): Wypłaciliśmy już ok. 82 mln zł, dla ok. 165 tys. podatników.
 • Dotychczas podatnicy złożyli już ponad 12 mln deklaracji.
 • Większość deklaracji wpłynęła elektronicznie, głównie za pomocą Twój e-PIT. W ramach tej usługi podatnicy złożyli dotychczas ponad 6 mln zeznań. W formie papierowej wpłynęło do tej pory około 6 % deklaracji.

W poprzednich latach kwoty zwrotu były dużo mniejsze

RokLiczba zwrotówKwota zwrotów (PLN)
202113 096 79510 502 023 204
202012 315 3399 757 963 064
201911 214 9299 881 524 875
201810 226 2618 588 146 531
201710 064 3417 979 535 319
20169 482 5097 606 403 143
20159 503 9307 570 946 754

Kto otrzymuje zwrot pieniędzy

Zwrot podatku z rozliczenia PIT otrzymują w tym roku przede wszystkim:

 • Emeryci – zwroty otrzymują świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenie od 2,5 tys. zł do 9,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł
Zwrot podatku - Emeryci. Zwrot otrzymują świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenie od 2.5 tys. zł do 9.3 tys. zł oraz powyżej 12.8 tys. Zł
 • Pracownicy – zwroty otrzymują pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od 3,2 tys. zł do 10,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł
Zwrot podatku - Pracownicy. Zwrot otrzymują pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od 3.2 tys. zł do 10.3 tys. zł oraz powyżej 12.8 tys. Zł
 • Zleceniobiorcy – zwroty otrzymują wszyscy zleceniobiorcy
Zwrot podatku - Zleceniobiorcy. Zwroty otrzymują wszyscy zleceniobiorcy
 • Rodzice samotnie wychowujący dzieci
Zwrot podatku - Samotni rodzice. Osoba samotnie wychowująca 2 dzieci (korzysta z preferencyjnego opodatkowania i ulgi na dzieci)
 • Małżonkowie rozliczający się wspólnie, wychowujący dzieci
Zwrot podatku - Rodziny z dziećmi. Małżonkowie rozliczający się wspólnie, wychowujący 2 dzieci (korzystają z ulgi na dzieci)

Wygodne rozliczenie PIT i szybki zwrot podatku

Dzięki naszym rozwiązaniom rozliczenie podatku stało się bardzo proste i wygodne a zwrot podatku bardzo szybko trafia na konto. Podatnicy mogą się rozliczyć elektronicznie korzystając z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Czekają tam gotowe zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Część podatników (głównie przedsiębiorcy) może skorzystać z systemu e-Deklaracje.

Zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT są dostępne od 15 lutego 2023 r. do 2 maja 2023 r. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Rozliczenie PIT w formie elektronicznej niesie za sobą szereg korzyści. Zwrot podatku otrzymujemy maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Dzięki automatyzacji zwroty podatku z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej, nawet 1 dzień po złożeniu PIT.

Z rozliczeń elektronicznych korzystają chętnie podatnicy w każdym wieku. Najstarszy podatnik, który złożył zeznanie w usłudze Twój e-PIT ma 108 lat – urodzony w 1915 roku; najmłodszy podatnik skończył 18 lat 11 marca 2023 r. (urodzony w marcu 2005 r.).

źródło: Ministerstwo Finansów / https://www.gov.pl/web/finanse/niskie-podatki-zwroty-ktore-ciesza

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl