Strona główna Region Pomorze Zachodnie: Dodatkowe finansowanie staży lekarskich. Jest porozumienie Wojewody i Marszałka

Pomorze Zachodnie: Dodatkowe finansowanie staży lekarskich. Jest porozumienie Wojewody i Marszałka

przez admin1

O blisko 8 mln zł zwiększy się tegoroczne finansowanie podyplomowych staży lekarskich. Pozwoli to zabezpieczyć zgłoszone na 2023 rok potrzeby szkoleń przyszłych kadr medycznych. We wtorek, 9 maja 2023 roku wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz zawarli porozumienie w tej sprawie. Fundusze w całości pochodzą z budżetu państwa.

Ostatecznie wartość umowy po zwiększeniu to 24 877 707 zł. Przekazane środki finansowe umożliwią zrefundowanie kosztów staży podyplomowych lekarzy i dentystów. Obecnie w regionie staż taki odbywa 238 lekarzy i lekarzy dentystów w 57 podmiotach leczniczych. Od października br. staż rozpocznie około 200 osób.

– Te fundusze są jedną z najlepszych inwestycji, bo inwestujemy je w naszą wspólną przyszłość. Ochrona zdrowia to dziedzina, która w oczach Polaków winna nieustannie podnosić swoją jakość. A nie jest to możliwe bez wyszkolonych lekarzy. Niestety głównym problemem ochrony zdrowia są dziś braki kadrowe, dlatego mam nadzieję, że środki te umożliwią kształcenie na wysokim poziomie przyszłej kadry medycznej. Pierwotnie przeznaczona na zadanie kwota była niewystarczająca, dlatego zastanawialiśmy się czy podpisywać pierwszą umowę w marcu. Podeszliśmy do sprawy odpowiedzialnie. Aby nie blokować rozpoczęcia staży, zawarliśmy porozumienie. Dzisiejszy aneks z kolei gwarantuje dodatkowe finansowanie. Głęboko wierzę, że uda się w ten sposób zabezpieczyć wszystkie tegoroczne potrzeby w zakresie staży lekarskich – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Realizacja staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów to zadanie finansowane w całości przez budżet państwa. Urząd Marszałkowski prowadzi to zadanie od ponad 20 lat. Coroczne podpisanie umów z podmiotami realizującymi staże podyplomowe uzależnione jest od otrzymania na ten cel środków z administracji centralnej. Do 2022 roku środki przekazywało Ministerstwo Zdrowia. Od 2023 roku czyni to Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Pierwsza umowa zawarta na początku marca opiewała na kwotę 17 093 000 zł. Pozwalała na realizację staży podyplomowych kontynuowanych z poprzednich lat. Dotacja nie uwzględniała nowych staży rozpoczętych od 1 marca. Ponadto brakowało środków na ustawowy wzrost od 1 lipca wynagrodzeń stażystów i szkolenia, które rozpoczną się w październiku. W tej sytuacji marszałek Olgierd Geblewicz wystąpił do wojewody Zbigniewa Boguckiego o zwiększenie dofinansowanie o 7 784 707 zł, na które przystano.

– Podpisujemy drugą umowę przekazującą środki z budżetu państwa dla Marszałka Województwa, który realizuje staże dla studentów medycyny. W sumie to będzie prawie 25 mln zł. Dziękuję za współpracę, szczególnie w kwestii zdrowia i szkoleń kadr ochrony zdrowia. Myślę, że zabezpieczone na ten rok fundusze pozwolą na przeprowadzanie staży w sposób ciągły – mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Staż podyplomowy absolwenta studiów na kierunku lekarskim trwa 13 miesięcy, a na kierunku stomatologicznym 12 miesięcy. W trakcie stażu, młodzi lekarze mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności i poznania zasad pracy w podmiotach leczniczych. Ponadto, odbywają specjalistyczne szkolenia w zakresie m.in profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki, zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym, przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV i ratownictwa medycznego.

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe lekarza stażysty wynosi 5 380 zł brutto. Podmioty realizujące staże otrzymują również refundację pochodnych od wynagrodzenia, dyżurów (dotyczy lekarzy), ryczałtu dla podmiotu za prowadzenie stażu, kosztów materiałowych (dotyczy dentystów), Funduszu Świadczeń Socjalnych. Można przyjąć, że średnio comiesięczna refundacja stażu lekarza wynosi 9 040 zł, a stażu lekarza dentysty 6 842 zł.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl