Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Z sercem na dłoni. Organizacje pozarządowe będą pomagać w rehabilitacji

POMORZE ZACHODNIE: Z sercem na dłoni. Organizacje pozarządowe będą pomagać w rehabilitacji

przez admin1

Wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego osoby z orzeczoną niepełnosprawnością stanowią znaczną, bo ok. 136 tys. grupę. I właśnie do tej społeczności organizacje pozarządowe kierują swoje działania. Będą prowadzić indywidualne zajęcia, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, ale i doradztwo zawodowe uwzględniające potrzeby OzN. Na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej otrzymają 700 tys. zł ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka. We wtorek, 20 czerwca 2023 r. część organizacji podpisała oficjalnie umowy o dofinansowanie. Samorząd Województwa na spotkaniu reprezentowała członkini Zarządu Anna Bańkowska. Był czas na złożenie podpisów i rozmów na temat zaplanowanych działań.

Otwarci na potrzeby drugiego człowieka
Przyznane dotacje to wynik rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartego konkursu ofert. Środki na rehabilitację zawodową i społeczną pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji marszałka. Zostaną przeznaczone na realizację 17 różnych działań. We wtorek, 20 czerwca 2023 r. Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska podpisała umowy o dofinansowanie.

–Te działania to nadzieja na lepsze jutro, ale też konkretne zajęcia, szkolenia i rehabilitacja, również dla dzieci i młodzieży. Jestem zaszczycona, że możemy dziś spotkać się . Realizujecie Państwo fantastyczne działania, macie świetne podejście do osób z niepełnosprawnością, ale i sprawdzoną kadrę. Wiemy, że potrzeby w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością są ogromne. Tymi działaniami próbujemy tę lukę uzupełnić  – mówiła na spotkaniu Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Konkurs podzielony był na zadania dotyczące różnych sfer życia – włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, promowanie aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego, rehabilitację. Zaplanowano też szkolenia, kursy i warsztaty dla kadry, wolontariuszy czy członków rodzin bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji.

– To ważne dla nas spotkanie. Czujemy, że inwestujemy pieniądze w najlepsze z możliwych rąk. Znamy państwa organizacje i działania, które realizujecie na co dzień – podkreślała dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego Dorota Rybarska-Jarosz.

Na oficjalnym podpisaniu umów obecni byli przedstawiciele 10 organizacji. To:

  • Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie
  • Fundacja Velo Horyzonty Możliwości w Szczecinie
  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” w Szczecinie
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
  • Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina w Stargardzie
  • Fundacja Harmonia w Szczecinie
  • Fundacja Normalnie w Szczecinie
  • Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie
  • Fundacja Promocja Zdrowia w Szczecinie
  • Fundacja Możesz w Szczecinie.

Rehabilitacja dla dzieci i dorosłych
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie dzięki przyznanemu wsparciu w wysokości 28 300 zł zorganizuje zajęcia dla osób z otoczenia niepełnosprawnych wzrokowo „Kiedy zgasną światła”. W ramach projektu zaplanowano cykl spotkań i szkoleń dla opiekunów osób z dysfunkcją wzroku z zakresu m.in. ubezpieczeń i odszkodowań, doradztwa prawnego oraz obywatelskiego czy posługiwania się sprzętem elektronicznym i mechanicznym wspomagającym codzienne funkcjonowanie osób niewidomych. Organizacja chce też wydać poradnik pn. „Vademecum dla osób z dysfunkcja wzroku i ich otoczenia” i organizować spotkania osób niewidomych z młodzieżą szkolną.

– To projekt skierowany do otoczenia osób niewidzących lub niedowidzących. Jedno z zadań to spacer w specjalnych goglach. Chcemy, żeby osoby z otoczenia mogły zrozumieć, jak funkcjonują osoby niewidome – mówił podczas spotkania prezes PZN Józef Małosek.

Z kolei Krajowe Towarzystwo Autyzmu zaplanowano zajęcia pod hasłem „A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu”. Zadanie zostało podzielane na pięć części. To: alpakoterapia, wspinaczka na sztucznej ścianie (aktywność angażuje mięśnie głębokie), hipoterapia, konsultacje pedagogiczne oraz indywidualne zajęcia. Te będą odbywały się miejscach użyteczności publicznej. Uczestnicy tych spotkań będą uczyć się samodzielności. Jednym z zadań będzie zrobienie zakupów czy poruszenie się komunikacją miejską.

Natomiast w Stargardzie zaplanowano 400 indywidualnych zajęć z neurologopedii i rehabilitacji ruchowej. Będzie brała w nich udział 20-osobowa grupa dzieci i  młodzieży dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Za to zasadnie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina. Przy organizacji działać będzie też grupa wsparcia dla rodziców.

– Oferujemy indywidualne podejście, część terapii odbywać się będzie w domach, a część w gabinetach – zaznaczyła Beata Milewska.

Prowadzeniem zajęć terapeutycznych zarówno grupowych, jak i indywidualnych m.in:  z rozwoju funkcji motorycznych i poznawczych, integracji sensorycznej i logopedii zajmie się szczecińskie stowarzyszenie „Synergia”. To II edycja tego programu realizowanego przez organizację. Rehabilitację – dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną  –  prowadzić będzie też Fundacja Harmonia w Szczecinie. W ramach realizacji zadania zaplanowano zajęcia, m.in. z: alpakoterapii, terapii ręki czy rozwijające procesy poznawcze. Odbywać się będą też treningi wokalno-słuchowe Forbrain czy warsztaty kulinarne.  – Chcemy, aby dzieci były samodzielne w miarę ich możliwości – podkreślali obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji.

Znaleźć pracę
Doradztwem zawodowym i przygotowaniem indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej zajmować się będą trzy szczecińskie organizacje – Fundacja Normalnie, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość oraz Fundacja Promocja Zdrowia. NGO’sy będą zajmować się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe czy pośrednictwo pracy itp.  Mają pomóc w sumie 42 osobom w znalezieniu i utrzymaniu pracy.

Aktywni w różnych sferach
Nie zabraknie też działań promujących aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zaplanowano Festiwal Słońca 2023 – XVI Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora  oraz Festiwal Talentów Fundacji Możesz.

– Naszymi działaniami chcemy oswajać temat niepełnosprawności. Będziemy pokazywać osoby z niepełnosprawnością poprzez ich talenty. Będziemy obecni w przestrzeni miasta, ale i zorganizujemy specjalne, dostępne online dla wszystkich, wydarzenie. 1 lipca uruchomimy formularz do przesyłania zgłoszenia – podkreślała Joanna Sawicka-Budziak.

Dotacje z tego konkursu otrzymały także: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem” w Świdwinie.

Dodatkowe informacje

– Mamy nadzieję, że dzięki państwa projektom, zgłoszonym w ramach tego konkursu, ułatwimy dostęp osobom z niepełnosprawnością do zajęć rehabilitacyjnych. Jednocześnie zapraszamy do kolejnego, ogłoszonego już konkursu na „Organizowanie regionalnych  i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Na realizację powyższego zadania przeznaczamy kwotę 120 tys.  zł pochodzącą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór ofert trwa do 7 lipca 2023 r. – mówiła Członkini Zarządu Anna Bańkowska.

Więcej informacji o wsparciu osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (https://rops.wzp.pl/) oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl