Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Te działania zmieniają nasze małe ojczyzny. Wystartował „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023”. Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu

POMORZE ZACHODNIE: Te działania zmieniają nasze małe ojczyzny. Wystartował „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023”. Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu

przez admin1

– Konkursem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023” doceniamy efektywną współpracę z trzecim sektorem. A organizacje pozarządowe  robią dużo, i robią to w sposób skuteczny, odważny i pełny pasji. Pokażmy i promujmy najlepsze inicjatywy. Zachęcam do zawalczenia o tytuł i nagrodę finansową na dalsze działania – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Do 12 lipca 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia w konkursie.

Konkurs  marszałka organizowany jest od 2012 roku i ma na celu nagrodzenie samorządów, które najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. Jego formuła jest wynikiem wypracowanych rozwiązań  Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

– Tym konkursem podkreślamy, że otwarta współpraca z NGO’sami jest ważna, umożliwia lokalnie realizację wielu działań ważnych dla mieszkanek i mieszkańców. Pokazujemy i promujemy najlepsze rozwiązania. A tych nie brakuje w różnych obszarach życia społecznego. Finansowa nagroda w konkursie to realna szansa na kolejne projekty – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W 2022 r. komisja konkursowa (w skład której wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i  liderzy z roku poprzedniego) doceniła  Gminę Miasto Stargard, Powiat Koszaliński, Gminę Goleniów i Gminę Mielno. JST finansowe nagrody przeznaczyły m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych czy organizację Mieleńskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Z kolei Gmina Koszalin przeznaczyła część nagrody na „małe granty”, a Gmina Goleniów na inwestycje w ogrodzie spotkań plenerowych dla goleniowskich organizacji pozarządowych.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, zwycięskie samorządy, oprócz pamiątkowej statuetki wykonanej przez prof. Jerzego Lipczyńskiego, otrzymują nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł brutto na dalsze działania rozwijające międzysektorową współpracę.

Zgłoszenia będą przyjmowane i oceniane w czterech kategoriach: miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu, powiaty, gminy liczące 15 – 40 tys. mieszkańców i gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców. W tej kategorii wprowadzono nowy podział – na gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

– Jak ważna jest współpraca z NGO pokazujemy, realizując szereg różnych przedsięwzięć, konkursów, projektów. Rozmawiamy i wymieniamy się spostrzeżeniami, a następnie działamy. Efektem takiego podejścia są też tegoroczne zmiany w konkursie. W kategorii obejmującej gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców wprowadzaliśmy podział na gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz na gminy wiejskie. Tym samym będziemy mogli  uhonorować większą liczbę gmin i realnie docenić działania realizowane na obszarze całego województwa – podkreśla dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa będzie zwracała uwagę m.in. na efekty zrealizowanych inicjatyw, współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszkami i wolontariuszami. Konkurs  pozwoli również na pokazanie i nagrodzenie tych samorządów, które prowadziły działania wspierające obywatelki i obywateli Ukrainy. Przedmiotem oceny będzie współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Co ważne, zgłoszenie do konkursu może być dokonane zarówno z inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowej.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Współpracy Społecznej,
Biuro ds. organizacji pozarządowych
70-540 Szczecin ul. Korsarzy 34
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023”.     

Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu formularza zgłoszenia do Urzędu).

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej https://wws.wzp.pl/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl