Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Ważna inwestycja rozpoczęta. Wykonawca ogrodził już teren

Ważna inwestycja rozpoczęta. Wykonawca ogrodził już teren

przez admin1

Na terenie centralnej części Paku Chopina rozpoczęły się prace związane z przebudową tego fragmentu parku. Wykonawca ogrodził teren i przystąpił do pierwszych prac rozbiórkowych.

W ramach prac nastąpi między innymi rozbiórka istniejącej sceny wraz z zadaszeniem, istniejącego budynku socjalno – technicznego stanowiącego zaplecze sceny, utwardzenia placu z płyt chodnikowych, utwardzonego placu przed sceną z kostki brukowej, fragmentu istniejącego ciągu pieszego, obiektów małej architektury – ławek, koszów itp., części infrastruktury podziemnej. 

Po rozbiórce istniejących elementów wykonawca przystąpi do prac które będą polegały na wykonaniu  instalacji zewnętrznych elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie fontanny posadzkowej wraz z komorą podziemną fontanny, wykonanie miejsca pod rzeźbę, wykonanie nawierzchni utwardzonych – ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, wykonanie oświetlenia terenu, obsadzenie terenu inwestycji zielenią, montaż ogólnodostępnej toalety publicznej i montaż małej architektury.

Prace zostaną zakończone w 2025 roku. Wartość całej inwestycji to blisko 9 milionów złotych. Kwotę blisko 8 milionów złotych Gmina Drawsko Pomorskie pozyskała ze środków rządowego programu Polski Ład. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie.

Wśród lokalnej społeczności i w mediach społecznościowych pojawia się wiele niesprawdzonych informacji. Są głosy, że ta inwestycja polega na betonowaniu drawskiego Parku Chopina. Nie jest to prawdą. Prace związane z modernizacją parku będą prowadzone na terenie gdzie aktualnie znajdują się płytki chodnikowe w centralnej części parku przed sceną. Tylko ten teren będzie zmodernizowany. Będą tu taj tez nowe nasadzenia. Nie ingerujemy w dalszą część parku, a w szczególności nie ingerujemy w tereny gdzie znajduje się drzewostan. Proszę mieszkańców aby z ocena tej inwestycji poczekali do jej zakończenia – powiedział Krzysztof Czerwiński Burmistrz Drawska Pomorskiego  

Wartość całej inwestycji to blisko 9 milionów złotych. Gmina Drawsko Pomorskie na ten cel pozyskała kwotę 8 milionów złotych.  

.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl