Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie: przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych

Drawsko Pomorskie: przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych

przez admin1

Na terenach przyległych do ulicy Zakopiańskiej i Jeleniogórskiej układane są elementy, które posłużą do przebudowy infrastruktury drogowej. Wykonawca inwestycji firma „Budro” z Drawska Pomorskiego przygotuje teren pod prace, które ma do wykonania w ramach umowy zawartej z gminą Drawsko Pomorskie. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wybudowanie drogi gminnej w ciągu ulicy Jeleniogórskiej oraz brakujący fragment drogi w ciągu ulicy Zakopiańskiej. Po dostarczeniu na miejsce realizacji inwestycji wszystkich niezbędnych materiałów wykonawca rozpocznie prace budowlane.

Szczegółowy zakres prac:

Zakres prac drogowych ul. Jeleniogórska

  • budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z zjazdami na posesje z kostki betonowej prefabrykowanej, na odcinku od ul. Górskiej do ul. Pienińskiej
  • ciąg pieszy (chodnik)  pomiędzy ulicami: Zakopiańską i Jeleniogórską -budowa nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej;

ul. Zakopiańska i ul. Pienińska

  • budowa jezdni z nawierzchnią bitumiczną, chodników z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z zjazdami na posesje

Roboty sanitarne

  • budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jeleniogórskiej i ul. Pienińskiej (łącząca ulice Zakopiańską i Jeleniogórską)  od KdA13 do KdA29 wraz z przykanalikami i wpustami burzowymi,
  • w ul. Zakopiańskiej, odcinek od KdA7 do KdA2 wraz z przykanalikami i wpustami burzowymi, ez konieczności ingerencji w wybudowaną nawierzchnię w ul. Górskiej –sieć jest wyprowadzona poza obręby skrzyżowania (bez studni),
  • budowa murków oporowych,
  • wykonanie trawników,

Wartość inwestycji to ponad 3,6 mln złotych 

.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl