Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie W Drawsku Pomorskim będą pierwsze procesy w trybie wyborczym.

W Drawsku Pomorskim będą pierwsze procesy w trybie wyborczym.

przez admin1

Zbigniew Ptak kandydat na burmistrza Drawska Pomorskiego zapowiedział dochodzenie swoich praw w Sądzie Okręgowym w Koszalinie w trybie wyborczym. Chodzi o informacje, które publikowane są w mediach społecznościowych na profilu drawskiego forum obywatelskiego Odnowa. Według Zbigniewa Ptaka informacje są nieprawdziwe i są oszczerstwami. Swoich praw w sądzie w tym samym trybie będzie dochodził Kazimierz Pokutyński, który kandyduje do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. W tym przypadku również chodzi o informacje pojawiające się na profilu „Odnowy”. W informacji przekazanej naszej redakcji Zbigniew Ptak poinformował, że odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostaną złożone w sądzie tuż po świętach wielkanocnych.

Zbigniew Ptak opublikował dziś oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

W związku z oszczerstwami i nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kandydata na Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka pojawiającymi się na Drawskim Forum Obywatelskim Odnowa niniejszym oświadczam, co następuje:

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim wyrokiem z dnia 31 października 2023 roku, wydanym w sprawie II K 237/22 uniewinnił Zbigniewa Ptaka od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Sąd Okręgowy w Koszalinie – Wydział V Karny Odwoławczy wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 roku, opisany wyżej wyrok Sądu I instancji utrzymał w mocy.

Jak z powyższego wynika Zbigniew Ptak został uznany za niewinnego zarzucanych mu czynów na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
Jednocześnie w chwili obecnej żadne postępowanie karne wobec Zbigniewa Ptaka się nie toczy.

Kierowanie oszczerstw pod adresem kandydata na Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka sugerujących jakoby był wielokrotnym przestępcą czy oszustem w świetle przedstawionych wyżej okoliczności jest już nie tylko wyraźnym i celowym naruszeniem dóbr osobistych wyżej wymienionego ( cześć, wizerunek, dobre imię ), ale także stanowi nieudolną i niedopuszczalną próbę podważania prawomocnych wyroków sądowych.

Wszystko to dzieje się na finiszu kampanii wyborczej w wyborach do władz samorządowych oraz w wyborach na Burmistrza Drawska Pomorskiego i ma celu zdyskredytowanie Zbigniewa Ptaka w oczach potencjalnych wyborców.

W związku z powyższym został już złożony wniosek w trybie wyborczym na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( tekst jedn. Dz. U. 2023.2408 ) o zakazanie rozpowszechniania opisanych wyżej informacji, nakazanie sprostowania nieprawdziwych informacji, nakazanie przeproszenia Zbigniewa Ptaka gdyż jego dobra osobiste zostały naruszone oraz nakazanie podmiotowi dopuszczającemu się tych czynów wpłacenia określonej kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie oświadczam, że jeżeli nieprawdziwe i szkalujące dobre imię Zbigniewa Ptaka informacje nadal będą się pojawiać na Drawskim Forum Obywatelskim Odnowa, to wówczas będą wyciągane konsekwencje prawne na drodze cywilno-sądowej na podstawie art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego, ale również na drodze sądowo-karnej na podstawie art. 212 § 2 kodeksu karnego ( pomówienie ) jak również na podstawie art. 216 § 2 kodeks karnego ( zniewaga ).

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl